Coaching om je in beweging te krijgen op belevingsniveau

Mijn coaching is erop gericht om je in beweging te krijgen op belevingsniveau. Dat betekent dat we gaan kijken naar wat er binnenin jou gebeurt. Je kan wat anders aan de buitenwereld laten zien, dan dat je van binnen voelt of misschien wel niet meer voelt. Ik wil je inzicht geven in wie jij bent en wat je onbewuste drijfveren zijn. Ik geef je handvatten zodat je eigen keuzes bewust maakt en hier de verantwoordelijkheid voor kan nemen.

Vooral dit laatste vind ik in mijn coaching heel belangrijk. Bewust zijn van de keuzes die je hebt, weten waarom je ze maakt en hiervoor gaan, zorgt ervoor dat je in je kracht komt te staan.

Coaching met behulp van een online meting geeft inzicht in jouw onbewuste patronen

Ik werk met de methode van ACT®ME. Mijn trainers, Eduard Baas en Rudie Nijhof, tevens de oprichters van dit bedrijf hebben deze methode en tool ontwikkeld. De achterliggende filosofie hiervan is human being management. Kijk naar de hele mens en ga van gedrag naar beleving. Het ontwikkelde model is gebaseerd op de inzichten van de psychologen C.G. Jung, A. Adler en C. Rogers. De tool, een online test van ca 12 minuten, legt met gekozen beelden en competenties de relatie tussen gedrag en beleving. Mijn klanten, die ik deze meting heb aangeboden zijn positief verrast door de hoeveelheid informatie en inzichten ik uit deze laagdrempelige en korte test kan halen.

Al coachende komt er ruimte om jouw eigen keuzes te maken

Ik hou je een spiegel voor. Ik laat je ontdekken wie je bent en hoe dat invloed heeft op de keuzes die je maakt en op hoe je je leven leeft. Wanneer je dit inzicht hebt ontstaat er ruimte. Ruimte om andere keuzes te maken en je begrijpt waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt.

Coaching reikt verder, door inzicht van jouw talenten en ontwikkelpotentieel

Ik kijk naar jouw blauwdruk, jouw capaciteiten, talenten en vaardigheden, en niet naar de externe factoren. Hiermee heb ik de handvatten in handen om jou te begeleiden bij jouw zoektocht. Dit kan zijn naar jouw identiteit, loopbaanadvies of je te helpen bij een burn out of het vermijden hiervan. Deze tool gebruik ik ook voor jongeren van 16-24 jaar. Het geeft duidelijkheid en inzicht bij het maken van keuzes voor studie, wonen of werk.

Een volwassen bedrijf door coaching van de medewerkers om zijn/haar talenten te gebruiken

Is er bij jouw bedrijf ruimte voor groei, ontwikkeling en betere resultaten? Om een duurzaam, innovatief en vitaal bedrijf te worden is deze manier van coachen ideaal. Maar ook voor het werven van nieuwe personeel. Iedereen doet een online meting, om inzicht te krijgen in ieders talenten en ontwikkel potentieel. Wanneer de talenten van de medewerkers goed worden ingezet en begeleid, krijg je een gedreven, gemotiveerd team, die zich verantwoordelijk voelt. Krijgen zij ook vrijheid en verantwoordelijkheid, dan komt er bij het management meer ruimte om het bedrijf op een hoger niveau te brengen.

Wil je weten wat jouw investering is om met Liv&Joy aan jouzelf te werken? Kijk dan op tarieven.