Bedrijfsresultaten omhoog en burn-out omlaag

Verhogen van bedrijfsresultaten, reduceren van ziekteverlof en burn-out is een hot topic. Er zijn vele onderzoeken hiernaar, alleen is er nog geen concrete oplossing en werken de theorieën niet voor iedereen.  Hoe komt het dat persoon A er wel last van heeft en persoon B niet? 96% van de onderzoeken richten zich op de externe factoren. Als we nu alleen kijken naar de innerlijke oorzaken, kunnen we de gevoeligheid van mensen voor een Burn-out verklaren.

Burn-out wordt verleden tijd door medewerkers hun talenten te laten ontwikkelen

Het bedrijf ACT®ME heeft hier onderzoek naar gedaan en zeven burn-outtypen gedefinieerd. Na het doen van een online test door de medewerker, team of gehele organisatie, kan de gevoeligheid en kans op burn-out worden bepaald. Dit wordt in een rapportage weergegeven. Vervolgens zal in samenwerking met de opdrachtgever een gericht programma worden opgesteld om de kansen op burn-out te verminderen.

Tijdens het programma, maak ik de medewerkers bewust de innerlijke oorzaken van zijn of haar gedrag. Dit gebeurt op individuele basis en de gegevens uit de rapportage zijn strikt persoonlijk. De medewerker kan zelf kiezen dit met collega’s of leidinggevende te delen. In de  begeleiding wordt duidelijk welke intrinsieke remmen door de medewerker ingezet kunnen worden om niet  de eigen grenzen te overschrijden. Het resultaat is een vitaal en enthousiast persoon. Iemand zijn kwaliteiten optimaal gaat gebruiken maar ook zijn interne remmingen op tijd inzet. Hij of zij gebruikt zijn krachten effectief, zodat deze niet uitgeput raken.

Vergroten van bedrijfsresultaten door verkregen tijd en ruimte 

Zodra de medewerkers bewust worden van hun kwaliteiten en talenten, kunnen zij keuzes gaan maken en hier verantwoordelijkheid voor gaan nemen. Na het begeleidingsprogramma komt er ruimte om te sturen op resultaat en groei. Iedereen doet zijn werk met plezier en het ziekteverzuim zal verminderen.  Graag begeleid ik jouw bedrijf bij het bewust worden van de medewerkers, team of gehele organisatie. Bewust worden van ieders innerlijke drijfveren. Nieuwsgierigheid naar waarom dingen niet gaan zoals ze willen. Hierdoor kan een wezenlijke verandering gemaakt worden. Van zelfreflectie, bewustwording en beslisruimte naar het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Zodat de medewerker weer 100% kan functioneren zonder de handrem erop!

Meer informatie?

Manon van der Meer is de drijvende kracht achter Liv&Joy.
Liv&Joy is er voor coaching, (sport) training en behandeling (bij pijnklachten).